Akupunktur. En lång tradition

Den traditionella kinesiska akupunkturen är tillsammans med andra specialkunskaper en del av den traditionella kinesiska medicinen. Dessa finns dokumenterade sedan flera tusen år och konsoliderades från 200-talet före vår tideräkning och framåt. Den beprövade erfarenheten är enorm.


Akupunktörens tekniker

En akupunktör använder i första hand tunna, sterila engångsnålar som man sticker in i hudens yttersta lager 1-2 mm i speciella akupunkturpunkter. Det finns också andra tekniker som moxa, en värmebehandlingsmetod, koppning och tuina (masagemetod).


Akupunkturens effekter

Akupunkturpunkter stimuleras för att balansera kroppens fysiologiska funktioner. Många akupunkturpunkter ligger längs 12 stråk som man kallar meridianer som täcker in alla hudområden. Dessa meridianer har kopplingar till olika inre organ och ett nålstick på armen i en speciell punkt  kan t.ex. lugna huvudvärk, magsmärtor etc. När man studerar akupunkturens effekter kan skolmedicinen bekräfta att akupunktur påverkar många inre processer, från immunsystemet till nerv- och hormonsystemet.

Patienten ska ha varit i kontakt med sjukvården om hon eller han misstänker alvarlig sjukdom för att därmed ha uteslutit allvarliga sjukdomar som cancer, diabetes, havandeskapsförgiftning, epidemiska sjukdomar, epilepsi, etc. Vi kan inte heller behandla barn under åtta år enligt svensk lagstiftning.

WHO list conditions treatable with acupuncture.

Det är av största vikt att man ställer en korrekt diagnos innan man börjar behandlingen. Målet är att identifiera fysiologiska obalanser. Syftet med diagnosen är att förstå avvikelser i kroppens funktioner. Om vi t.ex. tar matspjälkningen så kan man ha olika störningar som förstoppning eller lös avföring, smärtor, svullen buk, uppstötningar, illamående etc. utan att det finns matriella förändringar i organen eller inflammationer men trots det fungerar inte matspjälkningen som den ska. Orsaker kan t.ex. vara stress, oregelbundna matvanor, man äter för sent och för mycket, etc. Akupunktur är väldigt effektiv på att återställa och harmoniera sådana funktionella störningar gällande alla fysioligiska störningar. Det handlar om att reglera och stödja kroppens funktioner och stimulera läkning. Det handlar inte om att kontollera symtom utan att stödja kroppens självläkande förmåga. När sjukdomen är allvarlig och långt gången finns det inte längre tillräckligt med krafter i kroppen för att reglera och återställa kroppens fysiologi.

Diagnosen gör man utifrån det patienten berättar och utifrån den undersökning som jag gör. Jag känner på på pulsen vid handleden som delas upp i tre positioner och i tre djup. Det är en metod som har utvecklats under flera tusen år för att förstå vad som pågår i kroppens olika fysiologiska funktioner. Därefter palperar jag buken för att undersöka temperaturskillnader, om det finns spända eller mjuka områden och jag lyssnar om det finns vatten eller gas i buken. När jag har kommit fram till orsaken till de problem som patienten söker för gör jag min behandlingsplan. Jag sätter tunna nålar väldigt ytlig i huden på de punkter som kan reglera och balansera de funktioner som är störda. 

Om det t.ex. finns för mycket vatten i kroppen så betyder det att det inte finns tillräckligt med värme för att kontrollera vatten och då använder jag "moxa" som görs från gråboblad som man har torkat och som man använder för att värma vissa punkter eller lokalt vid smärta. Man gör en kon som man tänder och avlägsnar när patienten känner en behaglig värme.

Man känner ingen smärta eller obehag av nålarna eller moxan. Det är det klassiska sättat att utföra behandlingen. På 50-talet i Kina fick man för sig att att det var nerverna som skulle stimuleras och därför började man sticka djupt och orsakade mycket smärta och på så sätt utsöndrades mycket endorfiner vilket gav smärtlindring vilket ledde till att man fann en vetenskaplig grund för att akupunktur kunde hjälpa mot smärta. Men det gjorde också att många inte ville ha akupunktur för att det gjorde väldigt ont, men så utövar man inte klassisk akupunktur som är mycket mjuk och utan smärta.